Wandele naor Schandele praktische informatie

 

Inschrijven

Aanmelden voor de wandeltocht "Wandele naor Schandele" geschiedt d.m.v. inschrijving via deze website. U kunt inschrijven tot 12 mei 2019.

Na de inschrijving ontvangt u automatisch een e-mailbevestiging van uw inschrijving. In de week voorafgaande aan het wandelevenent ontvangt u een e-mail met het startbewijs. Deze mail dient u 19 mei op het startbureau te tonen.

Op 19 mei is een beperkte inschrijving aan de kassa op het startbureau mogelijk.

 

Kosten Inschrijving

Voor-inschrijving tot 12 mei 2019  Alle afstanden € 5,00 - kinderen t/m 12 j € 2,50

Kassa-inschrijving 19 mei 2019    Alle afstanden € 7,50 - kinderen t/m 12 j € 4,00

 

Na de inschrijving is de organisatie eenmalig en onherroepelijk gemachtigd het verschuldigde inschrijfbedrag af te schrijven.

 

Overdragen startnummer

Het overdragen van uw startnummer is toegestaan, geef de wijzigingen wel door! Zie onder "Afmelden".

 

Afstanden

Net als in 2018 kan in 2019 ook weer gekozen worden voor drie afstanden. Er zijn routes van 8, 16 en 24 kilometer. De route van 24 km heeft een rust punt na 8 km en een rustpunt op 16 km (Jagersrust). Bij de inschrijving kiest u uw favoriete afstand (Onderdeel). Het is mogelijk om op de dag van Wandele naor Schandele een andere afstand te kiezen.

Zodra er meer bekend is over de routes zal dit op deze site kenbaar gemaakt worden.

 

Huifkar

De  wandelaars van de 8 kilometer kunnen gebruik maken van de gratis taxibusjes voor vervoer de startlocatie Het Wapen van Velden.  Voor de kinderen (en hun ouders) staat  bij Jagersrust om ongeveer 12:30 uur een huifkar klaar vor vervoer naar Het Wapen van Velden. Let op, voor de huifkarren geldt: "vol = vol".

 

Afmelden

Heeft u zich al ingeschreven maar besluit u niet deel te nemen aan "Wandele naor Schandele" dan kunt u een e-mail sturen naar wnschandele@gmail.com. Er vindt geen restitutie van inschrijfgeld plaats. U kunt uw startbewijs wel overdragen aan iemand anders indien u zelf niet in staat bent deel te nemen. Geef dit dan voor 12 mei 2019 door via e-mail aan de organisatie door zodat we uw gegevens kunnen verwijderen en van de nieuwe deelnemer kunnen invoeren.

 

Afgelasting

De organisatie behoudt zich het recht voor om het evenement, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of het reglement te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding verplicht te zijn jegens haar deelnemers. De organisatie kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor persoonlijk gemaakte kosten wanneer het evenement door overmacht afgelast moet worden. Indien "Wandele naor Schandele" door overmacht op een laat tijdstip moet worden afgelast, zal er geen restitutie van inschrijfgelden plaatsvinden. Bij afgelasting door overmacht zal er geen nieuwe datum worden vastgesteld; de eerstvolgende editie vindt een jaar later plaats.

 

Eigen risico

Deelname: deelname aan "Wandele naor Schandele" is op eigen risico en voor eigen verantwoordelijkheid.


 

 

Datum Wandele naor Schandele

zondag 19 mei 2019

 

Startbureau

Café het Wapen van Velden,  Rijksweg 101, 5941 AC Velden

 

Start 8 en 16 km

tussen 08:00 en 11:00

 

Start 24 km

tussen 08:00 en 10:00 uur

 

Eindpunt 8 km Jagersrust

Straelseweg 35, Velden

Eindpunt 16 en 24 km Café het Wapen van Velden, Rijksweg 101, 5941 AC Velden

 

Routebewijzering

De route is duidelijk bewijzerd d.m.v. pijlen. Bovendien ontvangt de deelnemer bij inschrijving een routekaart.

 

Openbaar vervoer

Café het Wapen van Velden is per openbaar vervoer bereikbaar vanaf station Venlo via buslijn 83 (uitstappen bij halte Rijksweg/Markt)