Wandele naor Schandele praktische informatie

 

Inschrijven

Aanmelden voor de wandeltocht "Wandele naor Schandele" geschiedt d.m.v. inschrijving via deze website. De inschrijving start 15 maart 2018. U kunt inschrijven tot en met zondag 13 mei 2018.

Na de inschrijving ontvangt u automatisch een e-mailbevestiging van uw inschrijving. In de week voorafgaande aan het evenement ontvangt u een e-mail met het startbewijs. Deze mail dient u 20 mei op het startbureau te tonen.

Op 20 mei is inschrijving aan de kassa op het startbureau mogelijk.

 

Kosten Inschrijving

Voor-inschrijving t/m 13 mei 2018 Alle afstanden € 5,00 - kinderen t/m 12 j € 2,50

Kassa-inschrijving 20 mei 2018 Alle afstanden € 7,50 - kinderen t/m 12 j € 4,00

 

Na de inschrijving is de organisatie eenmalig en onherroepelijk gemachtigd het verschuldigde inschrijfbedrag af te schrijven.

 

Overdragen startnummer

Het overdragen van uw startnummer is toegestaan, geef de wijzigingen wel door! Zie onder "Afmelden".

 

Afstanden

Er zijn routes van 8, 16 en 24 kilometer. Bij de inschrijving kiest u uw favoriete afstand (Onderdeel). Het is mogelijk om op de dag van Wandele naor Schandele een andere afstand te kiezen.

 

Vervoer 8 kilometer

De wandelroute van de 8 kilometer eindigt bij pannekoekenhuis Jagersrust, Straelseweg 35, Velden. De wandelaars van de 8 kilometer kunnen gebruik maken van de gratis taxibusjes voor vervoer naar de startlocatie Café de Sport 2.0 in Velden.

 

Afmelden

Hebt u zich al ingeschreven maar besluit u niet deel te nemen aan "Wandele naor Schandele" dan kunt u een e-mail sturen naar wnschandele@gmail.com. Er vindt geen teruggave van inschrijfgeld plaats. U kunt uw startbewijs wel overdragen aan iemand anders indien u zelf niet in staat bent deel te nemen. Geef dit dan voor 13 mei 2018 door via e-mail aan de organisatie van Wandele naor Schandele (wnschandele@gmail.com).

 

Afgelasting

De organisatie behoudt zich het recht voor om het evenement, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of het reglement te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding verplicht te zijn jegens haar deelnemers. De organisatie kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor persoonlijk gemaakte kosten wanneer het evenement door overmacht afgelast moet worden. Indien "Wandele naor Schandele" door overmacht op een laat tijdstip moet worden afgelast, zal er geen teruggave van inschrijfgelden plaatsvinden. Bij afgelasting door overmacht zal er geen nieuwe datum worden vastgesteld; de eerstvolgende editie vindt een jaar later plaats.

 

Eigen risico

Deelname: deelname aan "Wandele naor Schandele" is op eigen risico en voor eigen verantwoordelijkheid.

 

Datum Wandele naor Schandele

20 mei 2018

 

Startbureau

Café de Sport 2.0 (tegenover de kerk)

Markt 7, Velden.

 

Start 8 en 16 km

tussen 08:00 en 11:30

 

Start 24 km

tussen 08:00 en 10:00 uur

 

Eindpunt 8 km Jagersrust

Straelseweg 35, Velden

Eindpunt 16 en 24 km Café de Sport 2.0, Markt 7 (tegenover de kerk),Velden

 

Routebewijzering

De route is duidelijk bewijzerd d.m.v. pijlen. Bovendien ontvangt de deelnemer bij inschrijving een routekaart.

 

Openbaar vervoer

Café de Sport is per openbaar vervoer bereikbaar vanaf station Venlo via buslijn 83 (uitstappen bij halte Rijksweg/Markt)